Ana Menü

Yıllık Raporlar

Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası
ESKİŞEHİR YMM ODASI 22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU PDF Yazdır e-Posta
Duyurular
Çarşamba, 11 Mayıs 2016 16:20

22. Olağan Genel Kurulumuz, ekte yer alan gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 21/05/2016 - 22/05/2016 tarihlerinde, bu tarihlerde çoğunluk sağlanamaması halinde 28/05/2016 - 29/05/2016  tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Bilgilerinizi ve üyelerimizin  Genel Kurul’a katılmasını  rica ederim.

Yaşar  BASKIN
Oda Başkanı

Devamını oku...
 
MAL BİLDİRİMİ HAKKINDA DUYURU PDF Yazdır e-Posta
Duyurular
Salı, 10 Şubat 2015 11:13

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik gereği görevlerine devam eden ( Çalışanlar Listesine Kayıtlı ) Yeminli Mali Müşavirler sonu (0) ve (5) ile biten yılların Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

Çalışanlar  Listesine kayıtlı Yeminli Mali Müşavirlerin Mal Bildirimini verecekleri T.C. Maliye Bakanlığı Birimi:

Gelir İdaresi Başkanlığı
Denetim Ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
3568 Sayılı Kanun Ve Muhasebe Uygulamaları Müdürlüğü

İlk adım Caddesi
Dikmen / ANKARA
Posta Kodu : 06450

Mal Bildirim Formu için buraya tıklayınız.

 
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TASDİK SÖZLEŞMELERİNİN ODAYA VERİLMESİ HAKKINDA DUYURU PDF Yazdır e-Posta
Duyurular
Salı, 10 Şubat 2015 11:09

31.12.2014 tarihli 29222 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "2015 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi" III. Bölüm Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Eki: NOTLAR: "ÜCRET TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR" 7. maddesi "Ücret Tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır. Odalara bildirilecek sözleşmelerin ekinde ücret soru belgesinin yer alması zorunludur. Ücret soru belgesi olmadan yapılan bildirimler verilmemiş sayılır." hükmü gereği Şubat 2015 ayı sonuna kadar Odamıza vermeniz gereken Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tasdik Sözleşmelerine ücret tespitinde kullandığınız ücret soru belgelerinin tarafınızdan onaylı örneklerinin de eklenmesi gereklidir.

Üyelerimizin ileride herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için 2015 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi sözleşmeleri YMM'lerce onaylı örneklerine ücret tespit soru belgelerinin de YMM'lerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir.

Ücret Tespit Soru Belgesi Formuna Ulaşmak İçin buraya tıklayınız.

 
ODA BAŞKANININ MESAJI PDF Yazdır e-Posta
Çarşamba, 10 Temmuz 2013 15:54

Değerli Meslektaşlarım,

Mayıs 2013 seçimlerini sonuçlandırmış bulunuyoruz. Meslek Kuruluşu olarak öncelikli hedefimiz meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi yolunda gayret sarf etmektir. Önümüzdeki günler denetçilik mesleğimizin kurallarının yeniden tespit çalışmaları ile geçecektir. Bu bağlamda Kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çalışmaları  takip edilecektir.

Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler odası olarak 3568 sayılı yasanın ikinci maddesi ile verilen denetim yetkimizin tartışma konusu yapılmaması gerektiğini aksi tavırlara karşı mücadele edilmesi gerektiğikanaatindeyiz.  Bunun doğal sonucu denetim faaliyeti ile muhasebecilik faaliyetinin aynı anda yapılabilecek bir eylem olmadığına iki mesleğin aynı kişide birleşemeyeceğine inanıyoruz.

Bu nedenle diğer Yeminli Mali Müşavirlik Odaları ile birlikte tavır alınarak, ilgili Kuruluşlara görüş ve önerilerimiz iletilecektir. Bu bağlamda siz değerli üyelerimizden gelecek her türlü öneri değerlendirilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri selamlıyor, yeni dönemin tüm meslektaşlarım için verimli ve başarılı olmasını diliyorum.

Saygılarımla,

Yaşar BASKIN
Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı

 

Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası
Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak No: 13 Arif Bey Apartmanı Kat:7 Daire:13
Odunpazarı 26010 ESKİŞEHİR
Tel: (222) - 220 17 26 Faks: (222) - 230 41 02
E-Posta

Bu site GNU Genel Kamu Lisansı ile dağıtılan Özgür Yazılım Araçları kullanılarak hazırlanmıştır ©2009

Web Tasarım
UMS Bilgi Teknolojileri
 

Yönergeler