ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
20. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR


Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası 20. Dönem olağan genel kurul toplantısı, genel kurul ilanlarında ve çağrı mektuplarında belirtildiği şekilde 15 Mayıs 2010 Tarihinde gerekli çoğunluk sağlanamadığından, 22.05.2010 Cumartesi günü saat 14:00'te gündem gereğince 2 Eylül Caddesi Hasan Fehmi Zeyrek iş merkezi 5/501 Nolu oda merkezimizde üyelerin katılımıyla, nisap aranmaksızın, toplanılarak,gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlandı.

Gündem 1. Maddesi gereği,   Oda genel sekreteri Sn. Fehmi KARAMAN Açılışı yaparak, divan  kurulu seçimine geçildi. Divan Başkanlığına  Sn. Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU, Katip üyeliklere, Sn. Erdoğan ARSLAN ve Bilal YÜCEL  Oy birliği ile seçildiler.

Gündemin 2. Maddesi gereği, Divan Başkanı üyeleri saygı duruşuna davet etmiş olup, daha sonra istiklal marşı okunmuştur.

Gündemin 3. Maddesi gereği,  yönetim kurulu başkanı Sn. Arif Oruç SEZLEV açılış konuşmasını yapmıştır.

Gündemin 4. Maddesi gereği Odamızı onurlandıran TÜRMOB Başkanı Sn. Masum TÜRKER mesleki konularda bilgilendirme konuşması yapmıştır. Ayrıca Eskişehir S.M.M.M. O. Başkanı Sn. İlker ÖZOKÇU genel kurulumuza hitaben güncel mesleki konular hakkında konuşma yapmıştır.

Gündemin 5. Maddesi gereğince, Sn. Yaşar BASKIN, Sn. Arif Oruç SEZLEV ve Sn. Fehmi KARAMAN tarafından Çağdaş Emekçi YMM Grubu Oda Kurulları Aday Listesi ve Çağdaş Emekçi YMM Grubu Birlik Delegeleri Aday Listesi divana sunulmuş olup listelerdeki adaylar genel kurula tanıtılmıştır.  Bu listeler dışında divana kurullar için  bağımsız aday ve liste verilmemiştir. Sunulan bu Çağdaş Emekçi YMM Grubu listelerinin 23.05.2010 tarihinde yapılacak Oda Kurulları seçimlerinde çoğaltılarak oy pusulası olarak kullanılmasına Genel Kurulca oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 6. Maddesi gereği, yönetim kurulu faaliyet ve hesap raporları Sn. Fehmi KARAMAN, Denetim raporu ise  İbrahim KORKMAZ  tarafından  kurula okundu.

Gündemin 7. Maddesine geçilerek yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesap raporu ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi hakkında söz alan olmadı.

Gündemin 8. Maddesi gereği, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 9. Maddesinde yönetim kurulunca hazırlanan 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait tahmini bütçe listeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiş olup, ayrıca yönetim kuruluna taşınmaz mal alım ve satım konusunda ve bu alımlarla ilgili kredi alınması hususunda  oy birliği ile yetki verilmiştir.

Gündem 10.Maddesi gereğince, dilek ve temennilere geçildi,söz alan olmadığı görüldü. Divan başkanı toplantıyı kapattı.

Eskişehir 22/05/2010 Saat15:30

DİVAN BAŞKANI                                      KATİP ÜYE                                 KATİP ÜYE
Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU            Erdoğan ARSLAN                     Bilal YÜCEL