Değerli Meslektaşlarım,

Odamızın 2019 yılı genel kurulunu sonuçlandırmış bulunmaktayız. Yönetim Kurulu olarak öncelikli amacımız değerli meslektaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaktır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin önemini daha çok ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda özellikle maliye ile mükellef arasında bir köprü oluşturan yeminli mali müşavirler tüm ülkede görevlerini layıkıyla yapmaktadırlar. Bu hususun en önemli göstergesi tüm ülkede sayısı yaklaşık 30.000’e ulaşan tam tasdik sözleşmeleridir. Bunun yanı sıra Kamu Gözetim Kurulunca belirli büyüklükte ki firmalar için zorunlu hale getirilen Bağımsız Denetim çalışmaları da Yeminli Mali Müşavirlerce başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

Önümüzdeki yıllar Yeminli Mali Müşavirlerin çalışmalarını ve hazırladıkları raporları elektronik ortamda idareye iletmeleri için yapılan çalışmalar ve teknolojik gelişmeler ile geçecektir. 01 Haziran 2019’da başlayan uygulama ile Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi tam tasdik raporları elektronik ortamda verilmeye başlamıştır. Bunu sırasıyla diğer raporlar izleyecektir.

Diğer odalar ile birlikte mesleğimizin daha iyi koşullara getirilmesi için yapılacak çalışmalarla mesleğimizin öneminin daha da artacağı inancı içerisindeyiz.

Bu vesile ile sizleri selamlıyor ve yeni dönemimizin tüm meslektaşlarımız için verimli ve başarılı olmasını diliyorum.

Saygılarımla.

HALİL CABAR
Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı