ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Prosedürü 

Güncelleme Tarihi: 24/01/2022

 GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVK" ya da  "Kanun") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle "Başvuru Sahibi" olarak anılacaktır.) Kanun'un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

Oda, Kanun'un 13/I. maddesi uyarınca Veri Sorumlusu olarak bu haklara ilişkin olarak yazılı başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (''Kurul'') tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılacak başvuruları yönetmektedir. 

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, 
 • Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir, 
 • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya 
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

İşbu Form, 6698 sayılı Kanun kapsamında Veri İlgilisi olarak sahip olduğunuz haklar uyarınca, ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (Veri Sorumlusu) nezdinde kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız başvuru konusu talebinizin yerine getirilebilmesi için hazırlanmıştır. Bu çerçevede tarafımıza "yazılı" olarak başvuruda bulunulması için; 

 1. İşbu formu aşağıda verilen link kullanılarak indirilip, doldurmanız için ayrılan bölümlerin açık ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra çıktısının alınıp zarfın üzerine veya konuya "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılarak; 
 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile, 
 • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, 
 • Oda adresine ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Adres: Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak No: 13/13 Odunpazarı 26010 ESKİŞEHİR

 1. Ya da aşağıdaki yöntemlerle elektronik olarak;
 • Oda kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanılarak,
 • Oda tarafından KVKK başvurusu için belirlenmiş Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,
 • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla

başvurunuzu iletebilirsiniz. 

Yaptığınız başvuruya, Kanun hükmü uyarınca en geç 30 gün içerisinde mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir. Sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz olması halinde bile başvurunuzu sonuçlandırmak adına Veri Sorumlusu olarak sizlerle iletişime geçeceğimizi bilmenizi isteriz. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUnu indirmek için tıklayınız.